IGAZGATÓi köszöntő
“My goal as an educator is that every afternoon, kids are chomping at the bit to come back tomorrow”.

Kedves szülők és diákok!

Örömömre szolgál, a szombathelyi Mate Meršić Miloradić Horvát Óvoda és Általános Iskola igazgatójaként köszönthetek minden kedves látogatót honlapunkon! Sokat dolgoztunk azon, hogy ez az iskola elindulhasson és úgy gondoljuk megérte a fáradozást. Küldetésünk, hogy lehetővé tegyük minden diák számára, hogy tanulmányai során kiteljesedő, a továbbtanulásban sikeres kamaszokká váljanak. Igyekszünk bizalmi légkört teremteni ahol bevonjuk őket a tanulmányi teljesítményük javításába, az interperszonális készségek fejlesztésébe és a demokratikus társadalomban betöltött polgári szerepük és felelősségük megértésébe. Olyan gondoskodó környezetet biztosítunk, amelyben a diákok biztonságban érezhetik magukat az új kihívások felfedezésében, miközben tudják, hogy gondoskodó, támogató felnőttek csatlakoznak a siker ünnepléséhez és a nehéz idők átvészeléséhez egyaránt.

Paukovitsné  Horváth Edit
Principal

Horvát iskola indult 2017 szeptemberétől a vasi megyeszékhelyen. Ezzel a régióban élő gradistyei horvátok és a velük szimpatizálók olyan lehetőséget kaptak, amelyre már évtizedek óta vártak.
Nyugat-Magyarországon körülbelül 500 évvel ezelőtt telepedett le az a horvát közösség, amelynek leszármazottjai napjainkban is Vas és Győr-Moson-Sopron megye területén élnek. A történelem során folyamatosan változott számuk, az infrastrukturális fejlődéseknek köszönhetően egyre többen költöztek a biztos munkahelyeket adó városokba.

Így változott az igény a nemzetiségi nevelés- oktatás megszervezése területén is. Már nemcsak a falvakban, hanem a városokban is megjelentek azok a családok, amelyek gyermekük számára horvát nemzetiségi nevelést folytató intézményt kerestek, keresnek. A törvényi előírások kedveznek a létszámoknak, hiszen már 8 szülő kérése esetén biztosítani kell a nemzetiségi nevelés- oktatás megszervezését. A régióban élő horvátság az eddigi tapasztalatok alapján a legbiztosabb és legbiztonságosabb működtetést az Országos Horvát Önkormányzat (OHÖ) fenntartása alatt látja. Az elmúlt évek során több kísérletet tettek már a város különböző intézményeiben egy-egy osztály, csoport elindítására. A kezdeti lelkesedés után azonban a nagy tanulólétszámú intézményekbe integrált alacsony létszámú nemzetiségi osztály vagy csoport életképtelenné vált. Nem elhanyagolható tény az sem, hogy az állami intézményfenntartó központ ugyan igyekszik odafigyelni a nemzetiségi intézményeire, de a „nagy kalapban" ez csak egy a prioritások közül. Bármekkora az erőfeszítés, a megfelelő színvonal biztosítása nem mindig sikerül. A nemzetiségi nevelésben-oktatásban dolgozók egyhangú véleménye az, hogy a nemzetiségi lét, az identitástudat erősítése és fenntartása egy állandó nemzetiségi atmoszférában biztosítható igazán.

Az újonnan megvalósítandó oktatási központ a horvátoknak óriási lehetőség. Az óvodai neveléstől a gimnáziumig egy közösséget alkotva, egymást támogatva valósíthatnánk meg álmaikat. A mindennapokat a kétnyelvűség kísérné nemcsak a foglakozásokon, hanem a szabadidős programokon is. A horvát és a magyar nyelv elsajátítása mellett nagy hangsúlyt fektetnénk a nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésére, a hagyományok ápolására, a zenei és a tánckultúra fejlesztésére. Az idegen nyelvek közül elsősorban az angol és a német nyelv oktatását szeretnénk felkínálni. Az intézménybe járó gyermekek az alacsony osztálylétszám minden előnyét élvezhetnék - személyiségfejlesztés, egyéni bánásmód, felzárkóztatás, tehetséggondozás. Az oktatási központ megvalósítóinak fontos, hogy egy csaknem 500 éves örökség megőrzésén munkálkodnak. Gondoljunk arra, hogy a határainkon túl élő kisebbségek milyen erőfeszítéseket tesznek nyelvük és kultúrájuk megőrzéséért. Mi miért ne tennénk ugyanezt? Természetesen nem zárjuk ki a horvát nyelv iránt érdeklődő, nem horvát nemzetiségűek érdeklődését sem; nekik is lehetőséget kínálunk arra, hogy nálunk tanuljanak. A munkahelyteremtés szempontjából is nagy jelentőséggel bír az elképzelés: a felújítások, az átalakítások során piacképes vállalkozásokra, szakemberekre lesz szükség, akik ismerik a legújabb elvárásokat. Emellett természetesen az intézmény szakmai és kiszolgáló személyzetének kiválasztása során is számítunk érdeklődő szakemberekre. Fő cél, hogy minőségi oktatást nyújtsanak, ahol a gyermek tudása, személyisége kiemelt fontosságú, és ahol valamennyi partner – legyen az gyermek, szülő vagy alkalmazott – jó érzi magát.