Iako je bila čera nedilja, dica s roditelji, stare majke i dide, kot i zastupniki gradske Hrvatske samouprave ter brojni pozvani gosti napunili su aulu Hrvatske škole i čuvarnice Mate Meršić Miloradić u Sambotelu, prilikom božićne svetačnosti. U jednournoj predstavi dica su dokazala što su svega naučila u čekanju ovoga svetka, a po prvi put su nastupali i školski tamburaši. Sudjelovali su u programu još i zbor Djurdjice ter Sambotelski tamburaši, a za sadržajnim programom su se pravoda pogledali brojni dari i odvijalo se je veselo druženje.

Tiho/ Hrvatski glasnik/ MCC